SISTEMATSKI PREGLED

 

USLUGA DOSTUPNA NA LOKACIJAMA

O odjelu

Sistematski pregled detaljni je pregled čitavog tijela, kao i većine organa, kojim se nastoji otkriti bolest u ranom stadiju nastanka. Tim preventivnim pregledom ispitanika se pregledava “od glave do pete” te se, prema dobivenim rezultatima, donosi odluka o potrebi započinjanja s liječenjem.

U Poliklinici Zahi vršimo sistematske preglede za žene i muškarce. Pregledi se ugovaraju sa pacijentom osobno, kako bi smo mogli obuhvatiti sva područja. Ukoliko se sistematski pregledi obavljaju na nivou poduzeća, tada ih dogovaramo s odgovornim djelatnicima. Kompletan sistematski pregled moguće je izvršiti u jednom, unaprijed dogovorenom danu. Cijene sistemstskih pregleda formiraju se pojedinačno ili za skupinu djelatnika. Uplatu je moguće izvršiti na blagajni Poliklinike, putem žiro računa ili prema dogovoru.