ORTOPEDIJA

 

USLUGA DOSTUPNA NA LOKACIJAMA

O odjelu i usluge

Ortopedija je medicinska specijalnost koja proučava, spriječava i liječi bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prvenstveno kiruška grana medicine zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji brojnih stanja. Ortopedija je zadržala i svoje povijesne karakteristike, podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa općim zadacima brige za invalide, pa tako surađuje sa ostalim specijalnostima, kao što su školska i fizikalna medicina, pedijatrija, reumatologija i neonatologija.

UZV KUKOVA ZA BEBEORTOPEDSKI PREGLED I UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA
OPERACIJA URASLOG NOKTAOPERACIJA SINDROMA KARPALNOG KANALA