INTERNA MEDICINA

 

USLUGA DOSTUPNA NA LOKACIJAMA

O odjelu i usluge

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine:

  1. Kardiologija
  2. Endokrinologija
  3. Gastroenterologija
  4. Hematologija
  5. Pulmologija
  6. Nefrologija
PREGLED KARDIOLOGA I EKG ERGOMETRIJA
UZV SRCA